Nový inzerátZaškrtnutím nižšie uvedeného poľa udeľujem spoločnosti Netspree s.r.o., sídlom Osiková 3211/9, , Žilina, PSČ: 010 07, IČ: 48167657, zapísané v obchodnom registeri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 63858/L, súhlas so spracovaním mých osobných údajov uvedených v rámci vyplneného formulára vyššie, a to pre účel: Umožnenie nákupu / predaja v rámci internetového bazaru.


Váš inzerát bude zverejnený po schválení správcami webu. O zverejnení vás informujeme e-mailom.