Kontakt

CEO 

Obchod, spolupráca, technické zabezpečenie

Juraj Hallon

Juraj


CEO/šéfredaktor

Róbert Hallon

Robert


Marketing office 

Reklama, spolupráca a inzercia

Marketing


Redakcia:

Róbert Hallon

Dominik Bullo

Šimon Pollák

Michal Bendík

Juraj Hallon

Kontakt na redakciu:

redakcia mail

___________________________________________________________________________________

Stránku svetapple.sk prevádzkuje:

Prevádzkovateľom stránky svetapple.sk je spoločnosť Netspree s.r.o. zapísaná v Obchodnom registri na Okresnom súde Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo 63858/L.

  • IČO: 48167657
  • DIČ: 2120076189
  • IČ DPH: SK2120076189
  • Bankové spojenie: 2947004476/1100 (Tatrabanka)
  • Spoločnosť nie je platcom DPH