Obchod s aplikáciami App Store od svojho vzniku prešiel mnohými zmenami, ktoré v konečnom dôsledku viedli k jeho postupnému zlepšovaniu. Každým rokom pribúdalo čoraz viac aplikácií a celkovo ich pre iPhone je už niečo okolo 2 000 000. Apple však plánuje urobiť krok, ktorý by toto číslo mohol znížiť, no zároveň by bol App Store prehľadnejší.

Apple razantne zmení App Store, začne od 7. septembra

Spoločnosť Apple včera (1. septembra) oznámila zmeny týkajúce sa App Storu, ktoré sú navrhnuté tak, aby bolo pre používateľov ľahšie nájsť najlepšie aplikácie, spolu s relevantnými návrhmi výsledkov hľadania.

- Reklama -

Od 7. septembra sa tak začne postupné odstraňovanie tých aplikácií, ktoré nemajú aktualizácie kompatibility s iOS a zariadeniami, ich recenzie sú už neaktuálne alebo už vôbec nie sú podporované či nefungujú tak, ako by mali. Týkať by sa to malo väčšiny starších aplikácií, ktoré v App Store nájdeme a sám uznáš, že niektoré sú navrhnuté ešte na displej iPhonu 4s. Napríklad, tieto aplikácie mali byť s príchodom 4″ iPhonu 5 aktualizované a prispôsobené na väčší displej a ich vývojári mali dosť času na to, aby tak urobili. Tento krok je od Apple logický a správny.

“ Kvalita je pre nás extrémne dôležitá. Vieme, že mnoho z vás tvrdo pracuje na budovaní inovatívnych aplikáciach a aktualizáciách v App Store s novým obsahom a funkciami. Avšak, v App Store sú aj aplikácie, ktoré už viac nefungujú podľa plánu alebo nezodpovedajú uvedeným recenziám a iné, ktoré už nemali aktualizácie kompatibility dlhšiu dobu. Preto realizujeme prebiehajúci proces hodnotenia aplikácií na tieto problémy, upozorňujeme na ne ich vývojárov a problémové a zabudnuté aplikácie odstraňujeme z App Store.“

Mesiac na zmenu

Aplikácie spomedzi všetkých kategórií budú podstúpené novému hodnotiacemu procesu Apple tento september. Vývojári problémových aplikácií budú upozornení a budú mať 30 dní na to, aby vo svojich aplikáciách urobili zmeny, ktoré by zamedzili odstránenie ich aplikácie z App Store. Avšak aplikácie, ktoré hneď po spustení padajú budú z obchodu odstránené okamžite.

Apple taktiež plánuje zaviesť limit pre počet písmen názvov aplikácií, čo by malo pomôcť pri hľadaní aplikácií. Tento limit bude od 7. septembra stanovený na 50 písmen.

„Vyhľadávanie je jednou z najčastejšie používaných metód zákazníkov, pre objavovanie a sťahovanie aplikácií z App Store. V snahe o ovplyvnenie výsledkov hľadania, niektorí vývojári používajú extrémne dlhé názvy aplikácií, ktoré zahŕňajú nerelevantné opisy a pojmy k aplikácii. Tieto dlhé názvy nie sú v App Store zobrazené celé a pre používateľa nemajú žiadnu hodnotu. Názvy aplikácií, ktoré odošleš v iTunes Connect pre nové aplikácie a aktualizácie, budú odteraz limitované na nie viac ako 50 písmen.“

Zmeny, ktoré Apple urobí v priebehu septembra a ďalších mesiacov, rozhodne pomôžu sprehľadniť celý App Store a aplikácie, na ktoré ich vývojári zabudli alebo už o ne nemajú záujem budú odstránené. Uvidíme, o aký počet sa množstvo aplikácií v App Store zníži, no dôležitejšia je kvalita, ako kvantita.

app store-svettaple.sk

Zdroj: macrumors.com

Môže ťa zaujímať
- Reklama -