Funkcia, o ktorej si možno ani netušil, ale predsa existuje. Nezáleží na tom, či chceš prerozprávať text na webovej stránke, v správach alebo e-mailoch. Jednoduchý trik, ktorý sa ti môžno niekedy zíde.

Prerozprávanie textu si môžeš zvoliť z dvoch možností. Prvou je označenie textu klasickým spôsobom, dlhým podržaním prstu na displeji a označenie textu. Z možností, ktoré sa ti zobrazia vyber Rozprávať. Označený text bude prerozprávaný v jazyku, ktorý si vyberieš nasledovne: Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť > Reč.

- Reklama -

V nastaveniach reči zapni funkciu Rozprávať výber a Prečítať obrazovku. Druhú alternatívu aktivuješ potiahnutím dvoch prstov nadol z hornej časti obrazovky. Ak chceš, aby slovenčina znela ako slovenčina, ťukni na Hlasy a stiahni si vylepšenú verziu slovenčiny. Ak je hlas, ktorý text prerozpráva rýchly alebo pomalý, posúvaním ovládania rýchlosti rozprávania ho upravíš.

 

Môže ťa zaujímať
- Reklama -