Tretie miesto
Na treťom mieste sa nachádza záber od Saifa Hussaina pochádzajúci z Iraku. Fotografia bola vytvorená na iPhone X z roku 2017.