KPI, skratka pre Key Performance Indicators, alebo v preklade Kľúčové ukazovatele výkonnosti, je termín, ktorý sa stal neoddeliteľnou súčasťou strategického manažmentu a merania úspešnosti podnikových procesov.

Tieto ukazovatele poskytujú cenné dáta a prehľad o tom, ako spoločnosť alebo jej jednotlivé oddelenia dosahujú svoje ciele. Vznik KPI možno datovať do 20. storočia, kedy sa organizácie začali sústrediť na kvantitatívne merania svojej efektívnosti a výkonnosti.

Skratka KPI definícia 

Význam KPI skratky je obzvlášť dôležitý v súčasnom podnikateľskom prostredí, kde organizácie musia rýchlo reagovať na meniace sa trhové podmienky a udržiavať si konkurenčnú výhodu.

KPI poskytujú objektívne merateľné hodnoty, ktoré pomáhajú manažérom rozhodovať sa na základe dát a nie len intuície. Ideálne KPI by mal úzko súvisieť so skratkou SMART, ktorá v preklade znamená špecifický (S), merateľný (M), dosiahnuteľný (A), relevantný (R) a časovo ohraničený (T).

Použitie KPI sa líši v závislosti od odvetvia, cieľov spoločnosti a jej strategických iniciatív. Napríklad, v oblasti predaja môže byť KPI počet nových klientov, zatiaľ čo v marketingu môže ísť o konverzný pomer kampaní.

Kľúčom k efektívnemu využitiu KPI je výber tých správnych ukazovateľov, ktoré najlepšie odrážajú ciele podniku a umožňujú jeho vedúcim prijímať informované rozhodnutia.

Záverom, KPI skratka predstavuje neoceniteľný nástroj pre manažérov a vedúcich pracovníkov, ktorý im umožňuje sledovať výkonnosť ich organizácií a efektívne riadiť svoje zdroje. Správne využívané KPI môžu výrazne prispieť k zlepšeniu výkonnosti a úspešnosti organizácie v dynamickom a konkurenčnom podnikateľskom prostredí.

Ako sa dá používať skratka KPI v jednotlivých odvetviach? 

Biznis
Zdroj: Unsplash / Headway

Financie:

 • ROI (Return on Investment): Miera zisku v porovnaní s investovanými prostriedkami.
 • EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization): Ukazovateľ ziskovosti pred zohľadnením úrokov, daní a odpisov.

Marketing:

 • CAC (Customer Acquisition Cost): Náklady spojené so získaním nového zákazníka.
 • Konverzný pomer: Percento návštevníkov, ktorí vykonali želanú akciu (napr. nákup).

Predaj:

 • MRR (Monthly Recurring Revenue): Mesačné opakujúce sa príjmy, dôležité pre firmy poskytujúce predplatné služby.
 • Priemerná hodnota objednávky: Priemerná suma utratená zákazníkom pri jednom nákupe.

Zákaznícky servis:

 • CSAT (Customer Satisfaction Score): Miera spokojnosti zákazníkov.
 • Čas riešenia požiadaviek: Priemerný čas potrebný na vyriešenie požiadavky alebo problému zákazníka.

Výroba:

 • OEE (Overall Equipment Effectiveness): Efektívnosť využitia výrobných zariadení.
 • Priemerná doba medzi poruchami: Časový interval medzi vzniknutými poruchami na stroji alebo zariadení.

Ľudské zdroje:

 • Fluktuácia zamestnancov: Percentuálny podiel zamestnancov, ktorí opustili spoločnosť.
 • Priemerný čas náboru: Doba potrebná na obsadenie voľnej pracovnej pozície.
Prečítajte si tiež  Návod: Takto si nastavíte tajný "tmavší" Dark Mode na svojom iPhone
Môže ťa zaujímať
- Reklama -