Vypínanie českých TV staníc na Slovensku má svoju dohru. Ako informuje portál Omediach.sk, po sťažnostiach zo strany slovenských komerčných televízií Markíza a JOJ, týkajúcich sa vysielania obsahu českých televíznych staníc prostredníctvom slovenských operátorov začal prešetrovať celú situáciu aj Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (PMÚ).

Výsledkom je to, že úrad nenašiel žiadne porušenie zákona o ochrane hospodárskej súťaže a zároveň považuje úplné vypnutie českých kanálov za nežiaduce. Slovenské televízie sa pritom obrátili na PMÚ s požiadavkou obmedziť retransmisiu obsahu, na ktorý majú exkluzívne licenčné práva na území Slovenskej republiky.

PMÚ skúmal situáciu z viacerých hľadísk, pričom zohľadnil aj európsku súťažnú judikatúru, podľa ktorej samotná exkluzivita licencie pre určité územie nie je považovaná za protisúťažný cieľ. Zároveň však dodal, že v rozpore s hospodárskou súťažou by mohli byť dodatočné zmluvné povinnosti, ktorých uplatňovanie by upevňovalo udelenú exkluzivitu pre určité územie. Úrad však nič takéto neidentifikoval.

Prešetrovanie ukázalo, že nie je možné vylúčiť kolíziu licenčných práv udelených slovenským vysielateľom s licenčnými právami udelenými k určitým titulom vysielaným na dotknutých českých TV staniciach. O tejto otázke však môže rozhodnúť iba príslušný súd,“ uviedol PMÚ vo svojom oficiálnom vyjadrení.

Protimonopolný úrad tvrdí, že vypnutie českých TV staníc nie je nutné 

PMÚ zdôrazňuje, že úplné vypnutie českých televíznych staníc by malo negatívny dopad na možnosti výberu pre slovenských divákov, najmä čo sa týka programov, ktoré nie sú predmetom licenčných obmedzení.

Zároveň uvádza, že technické, právne a ekonomické aspekty obmedzenia určitého obsahu by mali byť zvážené pred radikálnym krokom, akým je vypnutie celého vysielania českej televízie. V súlade s vykonaným prešetrovaním PMÚ neidentifikoval žiadne porušenie zákona.

Napriek tomu PMÚ zdôrazňuje svoju otvorenosť ďalej sledovať situáciu a zaoberať sa týmto prípadom aj v budúcnosti, ak by sa objavila potreba. Odporúča tiež operátorom zvážiť alternatívne riešenia k úplnému vypnutiu českých televíznych staníc, pričom by mali rešpektovať ochranu autorských práv.

Hľadáte nové Apple zariadenie? Skontrolujte náš SvetApple bazár, v ktorom nájdete viac ako 600 inzerátov na rôzne Apple produkty. Tie sem môžete pridať úplne zadarmo kliknutím na tento odkaz.

Prečítajte si tiež  Apple bude môcť schovať prednú kameru do reproduktoru.
Môže ťa zaujímať
- Reklama -