Ako sa píše v oficiálnej tlačovej správy Rady pre mediálne služby, pokiaľ ste fyzickou osobou, ktorá poskytuje audiovizuálnu mediálnu službu na požiadanie (AVMS) pre platformy na zdieľanie videí (napríklad YouTube, Facebook alebo TiKTok), ktorých poskytovateľom je iný subjekt, mali by ste svoj kanál čo najrýchlejšie ohlásiť.

Hľadáte kvalitný transparentný kryt pre svoj iPhone? Na Loopi.sk ho nájdete. V ponuke je za skvelú cenu a zaplatiť zaň môžete rýchlo a bezpečne cez Apple Pay. (reklama)

Vyplýva to z nového zákona o mediálnych službách, pričom oznamovaciu povinnosť bolo potrebné splniť do 31. decembra 2022. Samotný formulár je jednoduchý na vyplnenie a nájdete ho na tejto internetovej stránke.

„Ide o subjekty, ktoré doteraz voči Rade nemali žiadnu povinnosť, a tak je pravdepodobné, že jej zavedenie nepostrehli. Neoznámenie poskytovania je však v zákone spojené s peňažnou sankciou. Našim cieľom nie je pokutovanie, ale prevencia a edukácia, preto sa touto formou obraciame na spomenutých poskytovateľov s výzvou, aby si splnili svoju oznamovaciu povinnosť,“ ozrejmuje povinným osobám Martin Dorociak, riaditeľ Rady pre mediálne služby.

Zmeny sa týkajú aj iných subjektov 

Nové zmeny sa pri tom netýkajú iba fyzických osôb ale aj ďalších subjektov poskytujúcich AVSM. Ide napríklad o webové archívy televízií či sekcie spravodajských portálov s ich vlastnými reláciami.

Hoci mali tieto služby doposiaľ oznamovaciu povinnosť len v deň ich spustenia, po novom už budú potrebovať pre svoju činnosť autorizáciu, ktorú udeľuje práve Rada pre mediálne služby. Na jej udelenie má až 90 dní – preto treba konať v predstihu pred zmýšľaním spustením novej služby.

„Všetky AVSM, ktoré sme evidovali už v zoznamoch Rady pre vysielanie a retransmisiu, sme na zmenu včas upozornili listom, aby sme pomohli predísť nezákonnému konaniu. Poskytovanie AVMS bez autorizácie je totiž zakázané a regulátor zaň môže uložiť sankciu,“ vysvetlil M. Dorociak.

Autorizácii sa v rámci nových pravidiel nevyhnú ani vysielatelia internetových rádií. Pri platnosti predošlej legislatívy sa poskytovanie výlučne zvukových záznamov prostredníctvom internetu nepovažovalo za AVMS ani vysielanie, preto nebolo spojené ani s plnením žiadnej povinnosti voči Rade.

Po novom je však podľa aktuálne platného zákona akékoľvek šírenie programovej služby prostredníctvom internetu považované za vysielanie prostredníctvom internetu.

 „Ide o tzv. webcasting, základný spôsob verejného prenosu, na ktorý je nutné udelenie autorizácie vysielania, objasnil M. Dorociak a doplnil, že túto autorizáciu musia mať dotknuté subjekty udelenú do 30. júna 2023, preto je potrebné, aby o ňu Radu včas požiadali.

Prečítajte si tiež  Test: iOS 13.3.1. vs. iOS 13.3. Ktorý je rýchlejší?

Naproti tomu simulcasting je šírenie programovej služby na internete simultánne s jej bežným vysielaním, príkladom je live vysielanie RTVS na jej webovej stránke. Na simultcasting vysielatelia potrebujú len doložku iného verejného prenosu; tú Rada udeľuje k ich autorizácii vysielania. Požiadať o ňu musia najneskôr 90 dní pred plánovaným spustením simulcastingu.

Zmeny sa dotkli aj klasických rádií a televízií 

Zmeny sa dotkli aj klasických rádií a televízií – doterajšie licencie na vysielanie sa nahrádzajú autorizáciami vysielania. Noví vysielatelia už teda Radu žiadajú o ich udelenie, tým starým autorizácie Rada pre mediálne služby vydá do 30. júna 2023, kedy zo zákona stratia platnosť licencie vydané Radou pre vysielanie a retransmisiu.

Aj v tomto prípade sme rátali s tým, že držitelia licencií nemuseli zmenu zákona postrehnúť. Listom sme sa preto obrátili na viac ako 160 vysielateľov, aby sme ich informovali o všetkých údajoch, ktoré zákon požaduje uviesť pre prevod ich licencie na autorizáciu. Ak by si túto povinnosť nesplnili, o oprávnenie vysielať by prišli, zdôrazňuje M. Dorociak a dodáva, že obdobným spôsobom Kancelária Rady o zmenách informovala aj prevádzkovateľov retransmisie. „Všetky dotknuté subjekty sme pri tejto príležitosti zároveň upozornili aj na novú povinnosť zapísať sa v registri partnerov verejného sektora,“ uzavrel.

Nezabudnite tiež na náš SvetApple bazár, v ktorom nájdete viac ako 600 inzerátov na rôzne Apple zariadenia. Tie sem môžete pridať úplne zadarmo kliknutím na tento odkaz.

Môže ťa zaujímať
- Reklama -

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here