Vylepšenia multitaskingu

iPadOS 15 prináša pre iPad celý rad vylepšení multitaskingu. Nová ponuka multitaskingu v hornej časti aplikácií umožňuje používateľom ľahšie vstúpiť do rozdeleného zobrazenia, presunutia na celú obrazovku, do stredového okna alebo jednoduchšie zatvorenie okna.

K dispozícii je nová polica s viacerými oknami, ktorá umožňuje rýchly prístup ku všetkým otvoreným oknám aplikácie. Polička sa zobrazí, keď otvoríte aplikáciu, a zmizne, hneď ako s ňou začnete pracovať. Na poličke môžu používatelia klepnutím na okno otvoriť alebo zatiahnutím prstom zatvoriť okno.

Keď teraz používateľ vstúpi do rozdeleného zobrazenia, aplikácia sa presunie nabok a odhalí domovskú obrazovku, ktorá umožní prístup ku všetkým stránkam domovskej obrazovky a knižnici aplikácií.

Používatelia môžu otvoriť okno v strede obrazovky v aplikáciách, ako sú Správy, Poznámky alebo Pošta. Dotknutím sa a podržaním e-mailovej správy, poznámky alebo konverzácie sa správa otvorí v okne vycentrovanom na obrazovke, čo vám umožní rýchlo zobraziť ukážku obsahu bez opustenia aktuálneho zobrazenia. Prejdením prstom nadol po ovládacom prvku multitasking umiestnite vycentrované okno do na poličke alebo vytvorte rozdelené zobrazenie alebo snímku.

K dispozícii je tiež vylepšený prepínač aplikácií, ktorý obsahuje aplikácie Slide Over a používatelia teraz môžu vytvárať medzery rozdeleného zobrazenia jednoduchým pretiahnutím jednej aplikácie za druhú. Používatelia môžu navyše rýchlo nastavovať a prepínať medzi Split View a Slide Over pomocou nových skratiek pre multitasking priamo z klávesnice.

Návrh domácej obrazovky

Miniaplikácie

V systéme iPadOS 15 je teraz možné umiestniť widgety priamo na domovskú obrazovku a zostanú na mieste bez ohľadu na to, či sa iPad používa na výšku alebo na šírku.

Pri prvej inovácii na iPadOS 15 je k dispozícii nové predvolené rozloženie s widgetmi z aplikácií, ktoré najčastejšie používate, usporiadané v inteligentných zásobníkoch. Navrhované widgety pre aplikácie, ktoré už používate, sa môžu automaticky zobraziť v Smart Stack v správnom čase na základe vašej minulej aktivity. Widgety vo svojich inteligentných zásobníkoch môžete navyše jednoducho usporiadať priamo z domovskej obrazovky pomocou nových ovládacích prvkov.

K dispozícii sú tiež úplne nové miniaplikácie pre priateľov a osobné predmety v aplikácii Nájsť moju aplikáciu, priateľov a rodinu v aplikácii Kontakty, „Pokračovať v hraní“ a „Priatelia hrajú“ v Centre hier, položky z karty Dnes v App Store. a poštové schránky z aplikácie Pošta.

Knižnica aplikácií

iPadOS 15 prináša knižnicu aplikácií pre iPad prvýkrát. Knižnica aplikácií automaticky organizuje aplikácie do užitočných kategórií, ako sú Produktivita a Hry, a tiež do inteligentných kategórií, ako sú Návrhy, a poskytuje tak jednoduchý a prehľadný prehľad všetkých vašich aplikácií pre iPad. Knižnica aplikácií je prístupná v doku, aj keď je v aplikácii, a nové aplikácie stiahnuté z App Store sa automaticky dostanú do knižnice aplikácií.

Stránky domovskej obrazovky

Používatelia si teraz môžu jednoducho zmeniť poradie stránok domovskej obrazovky a tiež ich skryť, aby zjednodušili fungovanie domovskej obrazovky. Vďaka funkcii Focus môžu používatelia zabezpečiť, aby sa určité stránky domovskej obrazovky zobrazovali podmienene.

Reflektor

Spotlight teraz môže pomocou inteligencie vyhľadávať fotografie podľa miesta, ľudí, scén alebo objektov a pomocou novej funkcie Live Text dokáže Spotlight nájsť na fotografiách text a rukopis.

Spotlight tiež podporuje vyhľadávanie obrázkov na webe a výrazne bohatšie výsledky pre hercov, hudobníkov, televízne programy a filmy. Vylepšené výsledky pre karty kontaktov zobrazujú nedávne konverzácie, zdieľané fotografie a polohu, ak sú zdieľané prostredníctvom funkcie Nájsť moje.

Je tiež možné pristupovať k Spotlightu z uzamknutej obrazovky a rýchlo inštalovať aplikácie z App Store bez toho, aby ste Spotlight opustili. Pre firmy, ktoré podporujú klipy aplikácií, je na Mapách tlačidlo akcie, ktoré vedie k Spotlightu.

Zameranie

iPadOS 15 predstavuje nový nástroj, ktorý používateľom pomáha znižovať vyrušovanie, nazvaný Focus. Focus dokáže filtrovať upozornenia a stránky domovskej obrazovky podľa toho, na čo sa chcú používatelia zamerať v konkrétnom čase, a pritom stále umožňuje urgentné upozornenia. Keď Focus používateľa momentálne blokuje prichádzajúce oznámenia, jeho stav sa automaticky zobrazuje ostatným ľuďom v Správach, čo ukazuje, že používateľ nie je momentálne k dispozícii, pokiaľ to nie je urgentné.

iPadOS automaticky navrhne Zameranie používateľom využívajúcim inteligenciu na zariadení, aby určili, ktorí ľudia a aplikácie by ich mali v určitom čase upozorniť. Návrhy zamerania sú založené na kontextoch používateľov, ako je pracovná doba, osobný čas alebo ukončenie spánku. Používatelia môžu tiež vytvoriť vlastné Focus, aby zobrazovali iba určité upozornenia a stránky domovskej obrazovky, vybrali povolené prerušenia pre najdôležitejšie oznámenia a aplikácie a nastavovali automatické odpovede na správy počas Focus.

Keď používateľ nastaví zameranie, synchronizuje sa medzi zariadeniami Apple. Vývojári môžu implementovať nové rozhranie Status API pre aplikácie na zasielanie správ tretích strán, aby odrážali stav zamerania.

Redizajn oznámení

iPadOS 15 predstavuje úplne prepracované notifikácie. V upozorneniach sa teraz zobrazia fotografie kontaktov ľudí a väčšie ikony aplikácií, ktoré uľahčia ich identifikáciu.

K dispozícii je úplne nové prispôsobené zhrnutie oznámení, ktoré zhromažďuje oznámenia, ktoré nie sú urgentné, aby boli doručené vo vhodnejšom čase, napríklad ráno alebo večer. Oznámenia v súhrne sú zoradené podľa priority pomocou inteligencie na zariadení, ktorá analyzuje interakcie používateľa s aplikáciami, pričom najdôležitejšie a najrelevantnejšie oznámenia stúpajú nahor. Naliehavé správy a časovo citlivé oznámenia budú doručené okamžite.

Teraz existuje možnosť dočasne stlmiť upozornenia ľubovoľnej aplikácie alebo vlákna vlákien na zasielanie správ a iPadOS 15 navrhne stlmenie vlákna, ak je neobvykle aktívne, ale nezapájate sa s ním.

K dispozícii je tiež nové rozhranie API pre vývojárov, ktoré im umožňuje odosielať upozornenia citlivé na čas a prijať nový vzhľad oznámení prichádzajúcich od ľudí.

Universal Control

Universal Control je nová funkcia iPadu, ktorá používateľom umožňuje používať jednu klávesnicu, myš alebo trackpad na zariadeniach iPad a Mac. Pri prechode z Macu na iPad sa kurzor myši alebo trackpadu premení zo šípky na okrúhlu bodku a automaticky zmení tvar na ten, ktorý je pre zariadenie najvhodnejší.

Nie je potrebné žiadne nastavenie. Používatelia jednoducho posúvajú kurzor z jedného zariadenia na druhé, kým sa neobjaví na druhom zariadení. Potom môžete medzi nimi plynule pohybovať kurzorom. Existuje tiež možnosť nastaviť Universal Control tak, aby nepretržite fungovala v System Preferences, čím sa zabráni nutnosti zakaždým prepojiť tieto dve zariadenia.

Universal Control umožňuje používateľom presúvať obsah medzi zariadeniami a funguje až s tromi zariadeniami. Je kompatibilný s MacBook Pro (2016 a novší), MacBook (2016 a novší), MacBook Air (2018 a novší), iMac (2017 a novší), iMac (5K Retina 27-palcový, koniec roku 2015), iMac Pro, Mac mini (2018 a novšie) a Mac Pro (2019); a iPad Pro, iPad Air (3. generácia a novšia), iPad (6. generácia a novšia) a iPad mini (5. generácia a novšia).

Swift Ihriská

Swift Playgrounds teraz umožňuje používateľom vytvárať aplikácie pre iPhone a iPad pomocou aplikácie SwiftUI. Kód sa okamžite prejaví v živom náhľade pri vytváraní aplikácií a používatelia môžu svoje aplikácie spúšťať na celej obrazovke a testovať ich. Používatelia môžu dokonca odosielať aplikácie zabudované do Swift Playgrounds priamo do App Store.

Prečítajte si tiež  iPhony z Indie sa možno dostanú aj ku nám.

Swift Playgrounds používa nový otvorený formát projektu založený na balíčkoch Swift, ktorý je tiež možné otvoriť a upraviť v rámci Xcode na Macu, a ponúka tak používateľom možnosť vyvíjať aplikácie pre iPad a Mac.

Poznámky

Rýchla poznámka

Quick Note je nová funkcia prístupná odkiaľkoľvek v systéme a umožňuje používateľom rýchlo zapisovať informácie. Používatelia si môžu Quick Note vyvolať prejdením prstom alebo Apple Pencil z rohu obrazovky, Control Center alebo klávesovou skratkou.

Veľkosť alebo poloha aplikácie Quick Note je nastaviteľná a dá sa skryť na bočnej strane obrazovky, aby sa rýchlo vrátila späť. Aplikácia Quick Note podporuje odkazy z aplikácie na vytváranie kontextov a pri ďalšom použití aplikácie pridáva miniatúry aplikácie Quick Note, aby vám pripomenula, čo ste si predtým poznamenali. Aplikácia Quick Note môže tiež sledovať navštívené webové stránky tak, že v prehliadači Safari zvýrazní text alebo obrázky a pridá ich priamo do poznámky.

Značky

Aplikácia Poznámky v systéme iPadOS 15 obsahuje používateľsky vytvorené značky, pomocou ktorých môžete poznámky pohodlne triediť a kategorizovať novými spôsobmi. K dispozícii je Prehliadač značiek, pomocou ktorého môžete klepnúť na kombinácie kariet a rýchlo zobraziť označené poznámky a nové vlastné priečinky, ktoré automaticky zhromažďujú poznámky na základe značiek.

Vylepšenia zdieľaných poznámok

V prípade zdieľaných poznámok je teraz možné spomenúť ostatných používateľov, aby sa navzájom informovali o aktualizáciách, a úplne nové zobrazenie Aktivity, aby sa zobrazila nedávna história úprav.

Obrázky v ručne písaných poznámkach

Používatelia teraz môžu kombinovať rukopis a obrázky v ručne písaných poznámkach. Obrázky je možné presunúť do oblasti kreslenia, potom ich umiestniť, zmeniť ich veľkosť alebo priamo nakresliť.

Pripomienky

Pripomienky teraz obsahujú značky, ktoré pomáhajú organizáciám. Na základe značiek je možné vyhľadávať a filtrovať pripomenutia. K dispozícii je nový Prehliadač značiek, pomocou ktorého môžete klepnúť na kombinácie kariet a rýchlo zobraziť označené štítky. K dispozícii sú tiež nové vlastné inteligentné zoznamy, ktoré automaticky zhromažďujú pripomenutia na základe značiek.

iPadOS 15 tiež prináša možnosti rýchleho prístupu na jednoduché odstránenie dokončených pripomienok, vylepšenú podporu prirodzeného jazyka a rozšírené navrhované atribúty, ako sú značky, príznaky, priorita a ďalšie.

FaceTime

V systéme iPadOS 15 ponúka FaceTime priestorové audio, takže hlasy vo videohovoroch znejú, akoby prichádzali z miesta, kde sa osoba nachádza na obrazovke. K dispozícii sú tiež nové režimy mikrofónu, ktoré oddeľujú hlas používateľa od šumu v pozadí alebo podľa potreby zavádzajú šum v pozadí v režime Wide Spectrum.

FaceTime teraz ponúka režim Portrét pre videohovory na zariadeniach s čipom A12 Bionic alebo novším, takže používatelia môžu rozmazať svoje pozadie a sústrediť sa na seba a stlmiť výstrahy, aby bolo jasnejšie, keď hovoríte bez zvuku. K dispozícii je tiež nové zobrazenie mriežky pre skupinové hovory FaceTime, ktoré účastníkom umožňuje vidieť viac tvárí súčasne, a ovládač optického priblíženia zadnej kamery.

SharePlay

SharePlay je nová funkcia, ktorá používateľom umožňuje vzájomne si zdieľať zážitky počas hovorov FaceTime vrátane médií, ako sú piesne Apple Music, televízne programy alebo filmy. Médiá sa prehrávajú synchronizovane pre všetkých účastníkov a k dispozícii sú zdieľané ovládacie prvky prehrávania, takže ktokoľvek v relácii SharePlay môže prehrať, pozastaviť alebo preskočiť obsah a tiež ho pridať do zdieľaného poradia. SharePlay tiež dáva používateľom možnosť zdieľať svoje obrazovky a spoločne tak prezerať aplikácie vo hovoroch FaceTime.

Aplikácie tretích strán, ako sú Disney +, ESPN +, HBO Max, Hulu, MasterClass, Paramount +, Pluto TV, TikTok, Twitch a ďalšie, sa zaviazali integrovať SharePlay.

SharePlay sa rozširuje na iPhone, iPad, Mac a Apple TV, takže používatelia môžu sledovať relácie alebo filmy na väčšej obrazovke a zároveň sa pripájať cez FaceTime. Inteligentné ovládanie hlasitosti dynamicky a automaticky upravuje zvuk, aby ste svojich priateľov počuli, aj keď zdieľaný obsah hrá hlasno. SharePlay tiež ponúka ovládacie prvky správ v aplikácii.

Používatelia teraz môžu vytvoriť odkaz na hovor FaceTime a zdieľať ho prostredníctvom správ, kalendára, pošty a aplikácií tretích strán.

Odkazy na FaceTime je možné otvoriť na použitie aplikácie FaceTime na zariadeniach Apple, ale dajú sa otvoriť aj cez webový prehliadač, vďaka čomu je FaceTime prvýkrát v systéme Android a Windows. Hovory FaceTime na webe zostávajú end-to-end šifrované, aby bola zaručená ochrana osobných údajov.

Safari

iPadOS 15 prináša do Safari úplne nový dizajn. K dispozícii je nový, prehľadný panel s kartami, ktorý zaberá menej miesta a prispôsobuje sa tak, aby zodpovedal farbám jednotlivých webových stránok, a integrované pole inteligentného vyhľadávania, ktoré sa rozširuje a zobrazuje úplnú adresu stránky. Funkcie Safari ako zdieľanie, správa o ochrane súkromia, preklad a čítačka sa teraz nachádzajú v ponuke Viac na aktívnej karte.

Karty boli prepracované tak, aby mali zaoblenejší a definovanejší vzhľad a podľa toho, ako ich pridáte, sa prispôsobia svojej veľkosti. Skupiny kariet predstavujú nový spôsob ukladania kariet do priečinka, ktorý sa synchronizuje v zariadeniach iPhone, iPad a Mac.

Používatelia môžu jednoducho obnoviť webovú stránku a obnoviť hlasové vyhľadávanie. Safari tiež prvýkrát získava prispôsobiteľnú úvodnú stránku a rozšírenia pre mobilný web.

iPadOS 15 obsahuje nové profity ochrany osobných údajov Safari, vrátane Inteligentnej prevencie sledovania, ktorá zabráni sledovačom profilovať vás pomocou vašej adresy IP, a Safari automaticky inovuje weby známe podporou HTTPS z nezabezpečeného protokolu HTTP.

Správy

Obsah, ktorý vám bol odoslaný v Správach, sa automaticky zobrazí v novej sekcii „Zdieľané s vami“ v príslušnej aplikácii. Zdieľané s vami je uvedené v aplikáciách Fotky, Safari, Apple News, Apple Music, Apple Podcasts a Apple TV. Používatelia môžu pripnúť pozoruhodný obsah, ktorý bol s nimi zdieľaný, aby bol zvýšený v priečinkoch Zdieľané s vami, Vyhľadávanie správ a Podrobnosti konverzácie.

Skupiny fotografií odosielaných v správach sa teraz zobrazujú ako prehľadná koláž alebo zoskupenie prstov, v závislosti od toho, koľko ich bolo odoslaných, a je jednoduchšie rýchlo ukladať fotografie pomocou nového tlačidla uloženia. Teraz je tiež možné nájsť obrázky zdieľané prostredníctvom správ pomocou mena kontaktu.

Fotografie

Aplikácia Fotografie obsahuje značnú aktualizáciu Memories, ktorá teraz obsahuje nový dizajn, integráciu s Apple Music, interaktívnejšie rozhranie a vzhľad pamäte.

Spomienky navrhnú skladby založené na vašej histórii počúvania Apple Music, ktoré sa synchronizujú s videami a fotografiami, aby vám poskytli prispôsobenejší zážitok. Používatelia si môžu prispôsobiť svoje spomienky prejdením prstom po mixoch Memory, ktoré vám umožnia vyskúšať rôzne piesne s iným tempom a atmosférou.

K dispozícii je 12 vzhľadov pamäte, ktoré dodávajú náladu analýzou každej fotografie a videa a použitím správneho množstva kontrastu a farieb na dosiahnutie konzistentného vzhľadu. K dispozícii sú tiež nové typy pamätí, vrátane ďalších medzinárodných sviatkov, spomienok zameraných na deti, časových trendov a vylepšených spomienok na domáce zvieratá, vrátane schopnosti rozpoznávať jednotlivých psov a mačky.

Prečítajte si tiež  NÁVOD: Toto nastavenie fotoaparátu na iPhone skoro nikto nepozná. Je pritom veľmi užotočné

Je tiež možné zobraziť a upraviť všetok obsah z pamäte v pohľade z vtáčej perspektívy a časť Sledovať ďalšie navrhuje súvisiace pamäte na pozeranie.

Funkcie identifikácie osôb zlepšili rozpoznávanie jednotlivcov a je jednoduchšie opraviť chyby v pomenovaní v albume Ľudia. K dispozícii je možnosť Menej funkcií, aby ste Fotky informovali, že by ste radšej videli menej konkrétneho dátumu, miesta, dovolenky alebo osoby v rámci Odporúčaných fotografií, miniaplikácie Fotky, Pamätí a zvýraznenej na karte Knižnica.

V systéme iPadOS 15 má aplikácia Photos bohatší informačný panel, ktorý slúži na prezeranie informácií o fotografii, napríklad fotoaparáte, objektíve a rýchlosti uzávierky, veľkosti súboru alebo o tom, kto v správach poslal fotografiu Zdieľané s vami. Môžete tiež upraviť dátum a miesto, pridať titulok a dozvedieť sa viac o položkách zistených vizuálnym vyhľadaním.

Výber obrázkov Fotografie, ktorý sa nachádza aj v aplikácii Správy, teraz umožňuje výber fotografií na zdieľanie v konkrétnom poradí. Aplikácie tretích strán môžu tiež ponúknuť jednoduchšie pracovné postupy pri výbere, keď povolíte prístup ku konkrétnemu obsahu v knižnici fotografií.

Apple navyše tvrdí, že počiatočná synchronizácia iCloud Photos na novom zariadení je v iPadOS 15 rýchlejšia.

Mapy

Mapy teraz obsahujú interaktívne zobrazenie zemegule a výrazne vylepšené detaily v novom 3D zobrazení miest. Okolie, obchodné štvrte, nadmorská výška, budovy a ďalšie sú teraz zobrazené podrobne, spolu s novými farbami a štítkami ciest, orientačnými bodmi navrhnutými na mieru a novým „mesačným“ nočným režimom.

Aplikácia Mapy ponúka aj nový 3D zážitok z jazdy po meste s podrobnosťami o ceste, ako sú odbočovacie pruhy, stredné pruhy, cyklotrasy a priechody pre chodcov, ktorá funguje na zariadeniach iPhone aj Apple CarPlay.

Tranzitná navigácia bola prepracovaná a cestujúci teraz môžu ľahšie nájsť stanice v okolí a pripnúť svoje obľúbené linky. Mapy budú automaticky nasledovať po vybranej trase verejnej dopravy a upozornia používateľov, keď je takmer čas na vystúpenie.

Prepracované karty miest uľahčujú hľadanie a prácu s informáciami o firmách, miestach a fyzických vlastnostiach. K dispozícii je nová Domovská stránka sprievodcov, ktorá obsahuje redakčne upravené informácie o nových miestach.

Pri hľadaní nového miesta existujú nové možnosti filtrovania výsledkov podľa kritérií, ako je kuchyňa alebo otváracia doba. Mapy tiež automaticky aktualizujú výsledky vyhľadávania, keď sa pohybujete. Najpoužívanejšie nastavenia sa teraz nachádzajú na jednom jednoduchšom mieste.

Nájdi moje

Aplikácia Find My predstavuje nové schopnosti, ktoré pomáhajú nájsť stratené zariadenie, ktoré bolo vypnuté alebo vymazané pomocou siete Find My network. Člen rodiny alebo priateľ, ktorý sa s vami rozhodne zdieľať svoju polohu, bude odteraz nepretržite vysielať živé vysielanie s informáciami o svojej polohe, aby získal orientačný zmysel a rýchlosť.

Spoločnosť Apple pridáva podporu AirPods Pro a AirPods Max do siete Find My a k dispozícii je nový widget Find My, ktorý umožňuje rýchly prehľad o jednotlivých miestach. K dispozícii sú tiež nové výstrahy o oddelení, ktoré používateľa upozornia, ak zanechá na neznámom mieste sieť AirTag, Apple alebo sieť Nájsť moje príslušenstvo.

Siri

V systéme iPadOS 15 sa požiadavky Siri spracúvajú na zariadení pomocou technológie Neural Engine, čo zvyšuje bezpečnosť a výrazne zvyšuje odozvu, pričom už viac nepotrebujú pripojenie na internet.

Rozpoznávanie reči a porozumenie v zariadení sa pri používaní zariadenia zlepšujú. Siri je tiež schopná dozvedieť sa o kontaktoch, s ktorými najviac komunikujete, nových slovách, ktoré píšete, a témach, o ktorých ste čítali, aby vám mohla poskytnúť lepšie odpovede.

Siri teraz môže v správe zdieľať položky na obrazovke, ako sú fotografie, webové stránky, obsah z Apple Music alebo Apple Podcasts, príbehy Apple News, polohy v Mapách a ďalšie, alebo dokonca odoslať snímku obrazovky. Siri okrem toho teraz môže na odoslanie správy alebo začatie hovoru použiť kontext na obrazovke.

Siri teraz lepšie udržiava kontext medzi požiadavkami, takže môžete konverzačne odkazovať na to, čo ste sa predtým pýtali. Môžete tiež požiadať o ovládanie zariadenia HomeKit v konkrétnom čase alebo za určitých okolností, napríklad keď odchádzate z domu.

Siri je tiež schopná oznamovať oznámenia, napríklad pripomenutia, na AirPods a používatelia sa môžu Siri pýtať, čo sa na ich obrazovke nachádza.

Siri ponúka v systéme iPadOS 15 neurálny hlas na prevod textu na reč vo viacerých jazykoch vrátane švédčiny, dánčiny, nórčiny a fínčiny. K dispozícii je tiež jazyková podpora pre Siri pre zmiešanú angličtinu, indiku a kombináciu indickej angličtiny a materinského jazyka vrátane hindčiny, telugčiny, kannadčiny, maráthčiny, tamilčiny, bengálčiny, gudžarátčiny, malajálamčiny a pandžábčiny.

Ktoré zariadenia bude podporovať iPadOS 15?

Spoločnosť Apple prekvapila snáď úplne všetkých, keď po skončení WWDC 2021 vysvitlo, že podporu pre jej najnovší operačný systém iPadOS 15 dostal aj iPad Air 2. generácie z roku 2014. Presne z tejto generácie zariadení pochádza aj iPhone 6, avšak ten má o niečo slabší procesor a preto sa doň nedostal už ani iOS 13.

Celková paleta podporovaných iPadov teda počíta so 14 zariadeniami, s ktorých niektoré budú mať 8 rokov v čase, keď bude Apple stále vydávať veľké softvérové aktualizácie pre iPadOS 15 (2022). Ide o:

 • iPad Pro (5.generácie)
 • iPad Pro (4. generácie)
 • iPad Pro (3. generácie)
 • iPad Pro (2. generácie)
 • iPad Pro (1. generácie)
 • iPad Air (4. generácie)
 • iPad Air (3. generácie)
 • iPad Air 2 iPad (9. generácie)
 • iPad (8. generácie)
 • iPad (7. generácie)
 • iPad (6. generácie)
 • iPad (5. generácie)
 • iPad mini (5. generácie)
 • iPad mini 4

Samozrejme, pokiaľ budete vlastniť starý iPad, nepočítajte s funkciami založenými na Neural Engine a podobne. Taktiež sa z času na čas môžete stretnúť s problémom alebo s rýchlejším vybíjaním batérie. Na strane druhej, Apple robí všetko preto, aby bola jeho podpora prvotriedna. Určite sa teda nedočkáte rozbitého a nefunkčného operačného systému, ktorý bude skôr príťažou než úžitkom.

Kedy bude iPadOS 15 dostupný pre všetkých používateľov? 

Odpoveď na otázku, kedy bude iPadOS 15 dostupný pre všetkých používateľov sme hľadali v tomto článku. Urobili sme si menšiu analýzu, kde sme sa pozreli na dátumy a dni vydania starších operačných systémov. Vo výsledku sme sa dostali ku piatim dátumom, v rozmedzí od 14. – 18. septembra 2021.

Apple najčastejšie vydáva iPadOS v utorok a stredu a aktualizácie sme za posledných 7 rokov vôbec nevideli v piatok, sobotu či nedeľu. Nechajme sa preto prekvapiť, ako to vo finále dopadne.

Čo si myslíme o iPadOS 15 v redakcii svetapple.sk

Operačný systém iPadOS 15 v podstate naplnil všetky naše očakávania. Apple dobehlo novinky z iOS 14, ktoré boli prezentované ešte minulý rok a obohatilo ich o tohtoročné softvérové zmeny.

Prečítajte si tiež  iPhone 11 je už lacnejší ako iPhone SE 3. Ešte stále sa oplatí kúpiť

Dovolíme si dokonca tvrdiť, že iPadOS 15 bol na WWDC 2021 výraznejší ako iOS 15 a to preto, lebo získal množstvo užitočných vychytávok, ktoré posunú používanie tabletu na úplne inú úroveň.

Apple sa s ním začína približovať skôr počítačom z platformy Mac, s čím súvisí aj prítomnosť ARM procesora M1. Nezabudnite nám pod týmto článkom napísať do komentára, ako na vás vplyva tohtoročná softvérová aktualizácia iPadov. Tešíme sa na všetky vaše postrehy a názory.

Pôvodné úniky a očakávania

Tak ako každý rok, aj pri iPadOS 15 sme tesne pred vydaním zverejnili článok, v ktorom sme zhromaždili všetky naše očakávania a úniky. Môžete si ich pozrieť v nasledujúcom texte.

Čo prinesie iPadOS 15?

Podľa známeho leakera Marka Gurmana (presnosť 88,7 %) z agentúry Bloomberg bude iPadOS 15 obsahovať prepracovanú domovskú obrazovku s podporou widgetov, vylepšené iMessage a nový spôsob zobrazovania notifikácií. Systém však prinesie oveľa viac.

Po technickej stránke síce bude vychádzať z iOS 15, no tento rok môže nastať výraznejšie zmena, ktorá ho priblíži ku macOS. Dôvodom je využiteľnosť platformy s extrémne výkonným procesorom M1, ktorý dostal do vienka iPad Pro 2021.

Nová domovská obrazovka s widgetmi 

iPadOS 15
Zdroj: 9to5mac

Aj keď na iPade môžete používať miniaplikácie, zďaleka to nie je také rozšírené ako v operačnom systéme iOS 14, ktorý ich minulý rok po prvýkrát priniesol do iPhonu. Očakáva sa, že Apple v tomto smere urobí zmenu, ktorú ocenia používatelia po celom svete.

Widgety sú vynikajúce, najmä ak ich dokážu zúžitkovať vývojári aplikácií tretích strán. Zobrazujú nám tak množstvo informácií, dokážu poskytnúť rýchle funkcie a taktiež menia používateľské prostredie zariadenia, ktoré pôsobí o niečo modernejšie.

Apple sa pri iPadOS 15 nemusí inšpirovať operačným systémom iOS 14, no vzhľadom na možnosti väčších uhlopriečok dokáže ísť ešte ďalej. Nechajme sa prekvapiť, či tento obrovský potenciál využije.

Prepracované notifikácie

Ako sme už uviedli v článku venovanom iOS 15, dizajnéri prepracujú zobrazovanie a používanie notifikácií. Zákazník sa však nedočká len vizuálnej či technickej úpravy, no k dispozícii bude mať aj úplne nové konfigurovateľné režimy, s ktorými si prispôsobí upozornenia presne podľa svojich predstáv.

Pri iPade nemôžeme očakávať také zásadné zmeny, ako napríklad pri iPhone, no iPadOS 15 sa určite prispôsobí operačnému systému iOS 15. Drobné vylepšenia v oblasti notifikácií budú badateľné aj vo watchOS 8 na inteligentných hodinkách Apple Watch. Tieto platformy tak na seba dokonalo nadviažu.

iMessage

Apple sa v rámci konkurenčného boja s aplikáciami WhatsApp, Messenger a Viber rozhodlo výraznejšie prepracovať svoju chatovaciu aplikáciu iMessage. Zatiaľ nevieme, čo tu presne bude nové, no zmena by mala byť rozsiahla. Pribudnú sem prepracované funkcie, ako aj efekty či úplne nové možnosti.

Zdieľanie obrazovky cez FaceTime

Ešte vo februári sa objavili informácie, že Apple pracuje na možnosti zdieľania obrazovky prostredníctvom aplikácie FaceTime. Takáto funkcia by bola vhodná pre ľudí, ktorí by potrebovali prezentovať svoje projekty alebo získať radu od “priateľa na telefóne” ak si napríklad nevedia niečo nastaviť.

Nové tóny

Aj keď sa táto novinka bude týkať predovšetkým iOS 15, v určitej forme sa s ňou budeme stretávať aj v iPadOS 15. Apple rozšíri ponuku vyzváňacích tónov, ktoré si nastavíte napríklad pri budíku.

Ochrana osobných údajov

Apple je posadnuté súkromím a bezpečnosťou svojich používateľov. Aj preto v iPadOS 15 počíta so špeciálnou ponukou, ktorá vám prezradí, ktoré apky v tichosti zhromažďujú osobné údaje a dáta, aby ste o tom mali čo najlepší prehľad.

Vylepšený tmavý režim (Dark Mode)

Podľa viacerých zdrojov sa Apple pokúsi mierne vylepšiť svoj tmavý režim, ktorý po prvýkrát prišiel spolu s iOS 13 v roku 2019. Používateľ sa pravdepodobne dočká rozsiahlejších možností konfigurácie, no bližšie podrobnosti nepoznáme.

Prepracovaná aplikácia Nastavenia

Nedávno sme mohli vidieť prezentáciu pripravovaných funkcií prístupnosti, ktoré budú zrejme dostupné už v operačnom systéme iOS 15, no a práve v rámci nej sa ukázalo aj doposiaľ neznáme používateľské rozhranie aplikácie Nastavenia, ktoré počítalo s vloženými bunkami, ako aj so zlúčenými navigačnými panelmi. Veľmi podobne to bude mať koncipované aj operačný systém iPadOS 15, no screenshoty sme zatiaľ nevideli.

Ďalšie možnosti

Na záver tu máme drobné zvesti, o ktoré sa postarala Joanna Sternová z prestížneho denníka Wall Street Journal. Podľa jej zdrojov Apple nevylepší iba iMessage ale rovnako aj aplikáciu Safari, Mapy a ďalšie apky.

Aplikácie z Macu na iPade? 

Aj keď o tom úniky zatiaľ nehovoria, táto zmena je doslova žiadúca. Ako sme už naznačili vyššie, posledná generácia iPadu Pro (2021) ponúka extrémne výkonný procesor M1, ktorý však vzhľadom na obmedzený operačný systém nie je možné využívať naplno.

Technici musia vymyslieť spôsob, ako na iPade spúšťať aplikácie z Macu, alebo naň aspoň preniesť profi softvér ako Logic Pro, Final Cut Pro či Xcode. Stačilo by možno, keby tieto programy boli dostupné aspoň pre vrcholové modely Pro. Ich predaje by sa dozaista zvýšili.

Ktoré iPady bude podporovať iPadOS 15?

Najlacnejší iPad v ponukeV tomto prípade vychádzame z operačného systému iOS 15, ktorý s vysokou pravdepodobnosťou ukončí podporu pre iPhone 6S/6S Plus (2015) a iPhone SE 1. generácie (2016) s procesorom A9. Je teda možné, že aj iPadOS 15 nainštalujete len na iPady, ktoré majú procesor A10 Fusion a novší. Ide o:

 • iPad Pro 2021
 • iPad Pro 2020
 • iPad Pro 2018
 • iPad Pro 2017
 • iPad 8. generácie
 • iPad 7. generácie
 • iPad 6. generácie
 • iPad Air 4
 • iPad Air 3
 • iPad mini 5

Dátum vydania

Apple oznámilo WWDC 2021: Dočkáme sa iOS 15, watchOS 8 a ďalších operačných systémov

iPadOS 15 bude predstavený v rámci Worldwide Developers Conference 2021 (WWDC 2021), ktorá sa uskutoční 7. júna o 19:00 hodine nášho času.

Hlavný event bude trvať 1-2 hodiny a okrem iPadOS 15 uvidíme aj iOS 15, macOS 12, tvOS 15, HomeOS a watchOS 8 + hardvérové novinky.

Tesne po predstavení bude nový softvér sprístupnený vývojárom po celom svete pre účely testovania a prispôsobovania apiek. Po dokonalom vyladení systému (trvá to cca 3 mesiace) bude iPadOS 15 dostupný širokej verejnosti. Hovoríme o septembri až októbri 2021.

Napíšte nám dolu do komentára, čo od tejto novinky očakávate vy. Tešíme sa na všetky vaše názory a reakcie.

 

 

Môže ťa zaujímať
- Reklama -